Privacyverklaring

1. Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij -Smart Impact Investment Management B.V.- verzamelen en verwerken van onze relaties en contacten. Smart Impact Investment Management B.V. waardeert de interesse die u in onze onderneming en in onze dienstverlening toont door uw bezoek aan onze website of aan onze verwante communicatiekanalen, met inbegrip van -maar niet beperkt tot- onze social media kanalen.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Smart Impact Investment Management B.V. verzamelt tijdens uw interactie met ons, zoals wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening, contact met ons opneemt, enzovoort. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.

2. Waarom vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen?

Dat vragen wij van u met de volgende reden:

 • Om onze dienstverlening aan u mogelijk te kunnen maken;
 • Om relaties gebruik te kunnen laten maken van onze expertise, van onze ervaring en van ons netwerk en om daarmee onze dienstverlening aan u te kunnen aanbieden, te kunnen verbeteren en optimaliseren;
 • Om informatie aan te vragen over onze dienstverlening;

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor die doeleinden, die wij u hebben verteld.  

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Tijdens uw interactie met Smart Impact Investment Management B.V. kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u vragen en deze van u ontvangen. Deze persoonsgegevens zijn afhankelijk van uw vraag en kunnen bestaan uit:   

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Mailadres;
 • Vestigingsadres;

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Smart Impact Investment Management B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smart Impact Investment Management B.V.) tussen zit.

5. Hoe lang bewaart Smart Impact Investment Management B.V. uw gegevens?

Smart Impact Investment Management B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor wij uw gegevens hebben gekregen, tenzij u uitdrukkelijke toestemming aan ons heeft gegeven, om uw gegevens langer te mogen bewaren. Smart Impact Investment Management B.V. bewaart uw gegevens in ieder geval nooit langer dan uw uitdrukkelijke toestemming en nooit langer dan wettelijk gezien voor ons verplicht is.

6. Delen met anderen

Smart Impact Investment Management B.V. deelt uw gegevens niet met derde partijen, tenzij uitsluitend met uw uitdrukkelijke instemming en omdat dit delen met derde partijen noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening naar u.

7. Website bezoek volgen

Op de website van Smart Impact Investment Management B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Ook vindt er een anonieme analyse plaats middels het programma Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Smart Impact Investment Management B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

8. Google Analytics

Smart Impact Investment Management B.V. maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die we op deze wijze verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres IP adres van uw computer) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Met Google Analytics verzamelt Smart Impact Investment Management B.V. onder andere de volgende data:

 • Het aantal unieke bezoekers;
 • Hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
 • Welke pagina’s gebruikers bekijken;
 • Hoe lang bepaalde gebruikers een pagina bekijken;
 • Bij welke pagina’s gebruikers de website verlaten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht., of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Smart Impact Investment Management B.V. heeft hier geen invloed op. Smart Impact Investment Management B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Smart Impact Investment Management B.V. verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

9. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Smart Impact Investment Management B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

10. Uw rechten om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Smart Impact Investment Management B.V., Rosenburglaan 216, 4385 JM te Vlissingen, mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

11. Beveiligen

Smart Impact Investment Management B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Smart Impact Investment Management B.V. maakt gebruik van een SSL-certificaat om te borgen, dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en niet door derden worden misbruikt. 

Wanneer u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van en over de door Smart Impact Investment Management B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.